Publisher: Navodnik d.o.o.

ISSUE

YEAR

Celje 200X

ISSN 1408-1903

UDK 678 + 665 (05)

Editorship

Janez Navodnik

Mateja Kopčič

Polona Jelen

Peter Navodnik

Main editor: Janez Navodnik

Technical editor: Mateja Kopčič

Lectorship: Polona Jelen

Address: Navodnik d.o.o., Uredništvo revije PlastForma, Kidričeva 25, 3000 Celje