Plastika je svetovna zgodba o uspehu, rešuje lahko ekonomijo in okolje.

 

Novi materiali in EU direktive, poguba ali nova priložnost za plastičarje?

Situacijo zadnjih dveh let nekateri imenujejo “inovacijska zima” in "globalna tehnološka hladna vojna". Stiskajo nas zmanjševanje emisij, cene izdelkov, odvisnost od Azije, nizko javno mnenje o plastiki.

GLOBALNE GROŽNJE SO POSLOVNE PRILOŽNOSTI – tako ekonomske, okoljske, geopolitične, družbene kot tehnološke:

 

Globalne grožnje in prioritete

Priložnosti za reševanje - prebojne teme za plastiko

1

Klima, +1,5 oC, CO2, metan

Predelava CO2 – CCS, Super-izolacije VIP, Biorafinerije

2

Pitna voda

Superabsorberji, Mikro/nano filtri, Kompoziti

3

Mrtva morja – eutrofikacija s P in N

Reciklaža polimerov in odpadnih vod, Biopolimeri, Superabsorbenti

4

Energija, fosilna goriva

Polimerna elektronika, PV, OLED, Funkcionalni/odzivni materiali, Izolacije

5

Hrana

Inteligentna (bio)embalaža, Super-barierne folije

6

Zdravje, staranje, rast populacije

Implantati, 3D-tisk, Kompoziti

7

Samozadostne hiše

Izolacije VIP, Mikro/nano pene, Kompoziti, Super-barierne folije, Funkcionalni/odzivni materiali

8

Vozila

Kompoziti, nano-pene, Blendi, (Blok)kopolimeri, Integrirano brizganje, PVD, CVD, HVOF

9

Viri, redke kovine

Biopolimeri, Reciklaža avtomobilov, EE, magnetov, Kompoziti

10

Odpadki

Reciklaža polimerov, Reakcijsko ekstrudiranje, scCO2, Biopolimeri

 

Evropska industrija plastike

 • Panoga v 60.000 podjetjih zaposluje 1,5 mil. ljudi.
 • Multiplikacijski učinek je 2,4 v BDP, 3 v zaposlovanju.
 • Je med 5 najbolj inovativnimi sektorji.
 • Reciklira se 7,5 mil. ton plastičnih odpadkov.
 • Zbere se 27,1 mil. ton plastičnih odpadkov.
 • Plastična izolacija prihrani 250-krat več energije, kot je porabi.
 • Zmanjšuje učinek udarcev za 4-krat.
 • Predelava v EU znaša 49,9 mil. ton.
 • Povprečna rast v letih 1950-2017 je 8,5 % letno.
 • Nenehna rast več kot 60 let.
 • Proizvodnja se je od leta 1950 do 2017 povečala iz 1,5 na 348 mil. ton.
 • Svetovna proizvodnja je od 2016 do 2017 narasla za 3,8 %


Poraba plastike po državah (Vir: PlasticsEurope)

 

 


Poraba plastike po segmentih (Vir: PlasticsEurope)


Razvoj zbranih plastičnih odpadkov in predelava 2006-2016 - v 10-ih letih povečanje reciklaže za 80 %

 

Slovenska industrija plastike

 

 

 

Podatki

 

Spletna stran uporablja le piškotke, ki so potrebni za delovanje storitve.