Vsebina programov za izobraževanje s področja plasttehnike

 

Polimerni materiali

 • Nizkomolekularni predprodukti
 • Standardni termoplasti: PE, PP, PB, PMP, PVC, PS, SB, SAN, ABS, ASA
 • Tehnični temoplasti: PTFE, PMMA, POM, COC, PA, CA, CP, CAB, PC, PET, PBT, PTT, PPE
 • Termoplastični elastomeri
 • Kompaundi, kompoziti, blendi
 • Visokoodporni termoplasti – HT: PPE, PSU, PES, PPS, PI, PEEK, PEK, PEI, PAI, LC, elektroprevodni polimeri
 • Duroplasti: PF, MF, MP, UF, UP, EP
 • Pene: trde, mehke
 • Razgradljive plastične mase
 • Mejna področja: kavčuki, smole za lake in lepila, silikoni, kemijska vlakna
 • Aditivi: ojačala, polnila, svetlobni, toplotni in UV stabilizatorji, dodatki za samogasnost, dodatki za predelavnost

 Lastnosti in preizkušanje polimernih materialov

 • Prepoznavanje plastičnih mas
 • Lastnosti: mehanske, termične, električne, splošne fizikalne, predelovalne, odpornost proti zunanjim vplivom

Tehnologije predelave plastike

 1. Brizganje
 • Osnovne tehnološke zakonitosti, brizgalke
 • Napake pri brizganju
 • Tehnologije brizganja:
 • Kombinirane tehnologije: tehnologije zabrizgavanja, hibridna tehnika
 • Brizganje več komponent: fluidno brizganje, sendvič / 2K, plinsko brizganje GIT, vodno brizganje WIT, brizganje s CO2
 • Brizganje votlih teles: taljiva jedra
 • Specialni postopki: ekspanzijsko brizganje, ekspanzijsko brizgalno stiskanje, rotacijsko brizganje, mikrobrizganje, varioterm postopek, vakuumsko brizganjem čisto brizganje, dvostopenjsko brizganje, predkompresijsko brizganje
 • Postopki s specialnimi materiali: tiksotropno brizganje, brizganje termoplastov, ojačenih z dolgimi steklenimi vlakni, praškaste kovine in keramika
 • Postopki s specialnimi orodnimi tehnologijami: transferno brizganje, bat v polžu, tandem orodje
 • Postopki s specialnimi tehnologijami plastificiranja: brizgalni kompaunder IMC
 • Tehnologije za recikliranje: injekcijsko stiskanje, "In-line" recikliranje, dolgovlaknato brizganje, visokohitrostno brizganje

2. Ekstrudiranje:

 • Ekstruderji
 • Tehnologija ekstrudiranja in napake
 • Enopolžni ekstruderji
 • Dvopolžni ekstruderji
 • Esktrudiranje: cevi, profilov, kablov, monofilov. rebričenih cevi, ravnih folij in plošč, pihanih folij, orientiranih folij
 • Koekstrudiranje
 • Kompaundiranje

3. Pihanje: ekstruzijsko (pihanje ploščatih dvostenskih izdelkov, pihanje  kompozitov, pihanje pen (BFT), večslojno pihanje, 3D  pihanje, raztezno ekstruzijsko pihanje, koekstruzivno raztezno pihanje večslojnih plastenk, enostopenjsko brizgalno - raztezno pihanje, dvostopenjsko pihanje - ogrevni ali PET postopek),  tankostensko, 3D

 

 1. Kompozitni materiali in tehnologije
 • Pregled smol in armaturnih vlaken za kompozite
 • Postopki pri predelavi kompozitov: brizganje, prešanje, injeciranje
 • Vrhunski (HT) kompoziti
 • Injekcijski postopki proizvodnje kompozitov
 1. Termoformiranje:kontinuirno, iz plošč, dvoploščno

 

 1. Prešanje:laminatov, duroplastov, gume, GMT

 

 1. Nizkotlačni postopki:gravitacijski in centrifugalni liv, roto liv, vlivanje in nabrizgavanje, laminiranje, premazni postopki, omakanje in napraševanje, kalandriranje, oslojevanje in kaširanje, RIM

 

 1. Varjenje:vročeelementno, vibracijsko, rotacijsko, ultrazvočno, visokofrekvenčno, lasersko, termokontaktno, mikrovalovno, varjenje z vročim zrakom

 

 1. Dodatna obdelava

 

 1. 1 Tisk

 

 1. Lakiranje
 2. 1 Lepljenje

Polimerni kompoziti

 • Termoplastični kompoziti: GMT, LFT
 • Duroplastični kompoziti

 Orodja, stroji in naprave

 • Konstruiranje in preračuni orodij
 • Materiali za orodja
 • Orodja za brizganje: dolivni sistemi, odzračevanje orodja, termične funkcije, izdelava in utrjevanje gnezd v  orodjih, normalije
 • Orodja za ostale tehnologije (ekstrudiranje, prešanje, termoformiranje, pihanje, nizkotlačni postopki)
 • Praktični pristop pri zagonu novega orodja
 • Hitra izdelava prototipov in orodij
 • Alternativni postopki pri izdelavi orodij
 • Trendi v strojegradnji za predelavo polimerov
 • Stroji za brizganje plastike: glavne funkcije brizgalke, sistemi zapiranja, polži, električni in hidravlični pogon,  stroji za specialne vrste
 • brizganja, hladilni oz. temperirni sistemi, sušenje, transport in manipulacija
 • Periferna oprema (roboti, manipulatorji, sušilniki, ...)
 • Vzdrževanje strojev in orodij