Ustanovitelj: Navodnik d.o.o.

ŠTEVILKA

LETO

Celje 200X

ISSN 1408-1903

UDK 678 + 665 (05)

Uredništvo

Janez Navodnik

Mateja Kopčič

Polona Jelen

Peter Navodnik

Glavni in odgovorni urednik: Janez Navodnik

Tehnična urednica: Mateja Kopčič

Grafični oblikovalec: Peter Navodnik

Lektorica za slovenski jezik: Polona Jelen

Lektorica za angleški jezik: Polona Jelen

Naslov: Navodnik d.o.o., Uredništvo revije PlastForma, Kidričeva 25, 3000 Celje