Kratice plastičnih in gumenih materialov ter kemijski naziv, ki bazira na ISO in ASTM standardih.

PLASTIKA 

Kratica

Kemijski naziv

ABS

Akrilonitril-butadien-stiren

ABAK ali ABA

Akrilonitril-butadien-akrilat

APE-CS

Akrilonitril-kloriran polietilen-stiren

AEPDMS

Akrilonitril-etilen-propilen-dien-stiren

AMAK

Akrilonitril-metakrilat

ANBA

Akrilonitril-butadien-akrilat

AMMA

Akrilonitril-metilmetakrilat

ANMA

Akrilonitril-metakrilat

APE

Aromatski poliester

ASA

Akrilonitril-stiren-akrilat

CA

Celulozni acetat

CAB

Celulozni acetobutirat

CAP

Celulozni acetopropionat

CF

Krezol-formaldehid

CMC

Karboksimetilceluloza

CN

Celulozni nitrat, celuloid

COC

Cikloolefinski polimer

CP

Celulozni propionat

CTA

Celulozni triacetat

EC

Etilceluloza

EEA

Etilen-etilakrilat

EMAA ali EMA

Etilen-metakrilna kislina

EP

Epoksidna smola

EP

Etilen-propilen

EPS

Ekspandirni polistiren

ETFE

Etilen-tetrafluoroetilen

EVA

Etilen-vinilacetat

EVAL ali EVOH

Etilen-vinilalkohol

FEP

Tetrafluoretilen-heksafluorpropilen

FF

Furan-formaldehid

LCP

Tekočekristalni polimeri

MABS

Metilmetakrilat-akrilonitril-butadien-stiren

MBS

Metakrilat-butadien-stiren kopolimer

MC

Metilceluloza

MF

Melaminsko-formaldehidna smola

MPF

Melamin-fenol-formaldehid

PA

Poliamid

PAA

Ester poliakrilne kisline

PAC

Poliacetilen

PAE

Ester poliakrilne kisline (elastomer)

PAEK

Poliarileterketon

PAI

Poliamidimid

PAN

Poliakrilnitril

PAR

Poliarilat

PARI

Poliarilamid

PASU

Poliarilsulfon

PB

Polibuten

PBA

Polibutilakrilat

PBN

Polibutilennaftalat

PBT

Polibutilentereftalat

PC

Polikarbonat

PCT

Policikloheksandimetil-tereftalat

PCTFE

Poliklorotrifluoretilen

PDAP

Polidialilftalat

PDCPD

Polidiciklopentadien

PE

Polietilen

PEBA

Polieter-blokamid (TPA)

PEC

Poliester-karbonat

PE-C

Kloriran PE

PE-X

Zamrežen PE

PEEEK

Polieteretereterketon

PEEK

Polietereterketon

PEI

Polieterimid

PEK

Polieterketon

PEN

Polietilennaftalat

PEOX

Polietilenoksid

PES

Polietersulfon

PESI

Poliesterimid

PET

Polietilentereftalat (A-amorf.,C-kristal.,G-žilav)

PF

Fenol-formaldehid

PFA

Perfluoroalkoksi alkan

PHA

Polihidroksialkalin

PHBA

Polihidroksibenzoat

PI

Poliimidimid

PIB

Poliizobutilen

PISO

Poliimidsulfon

PK

Poliketon

PLA

Polilaktid

PMA

Polimetilakrilat

PMI

Polimetakrilimid

PMMA

Polimetilmetakrilat

PMMI

Poliakrilesterimid

PMP

Poli-4-metilpenten

PMS

Poli-a-metilstiren

POM

Polioksimetilen (poliacetal, poliformaldehid)

PP

Polipropilen

PP-C

Polipropilen, kloriran

PP-Me

Polipropilen, metaloc.

PA

Poliftalamid (PA6I/6T)

PPE (PPO)

Polifenileneter, polifenilenoksid

PPMS

Poliparametilstiren

PPOX

Polipropilenoksid

PPS

Polifenilensulfid

PPSU

Polifenilensulfon

PPTA

Polifenilentereftalamid

PPV

Polifenilvinil

PPY

Polipirol

PS

Polistiren

PSU

Polisulfon

PTFE

Politetrafluoretilen

PTHF

Politetrahidrofuran

PTT

Politrimetiltereftalat

PUR

Poliuretan

PVAC

Polivinilacetat

PVAL

Polivinilalkohol

PVB

Polivinilbutiral

PVC

Polivinilklorid

PVDC

Polivinilidenklorid

PVDF

Polivinilidenfluorid

PVE

Polivinileter

PVF

Polivinilfluorid

PVFM

Polivinilformal ali formaldehid

PVK

Polivinilkarbazol

PVME

Polivinilmetileter

PVP

Polivinilpirolidon

PVZH

Polivinilcikloheksan

SAN

Stiren-akrilonitril

SB

Stiren-butadien

SBS TPE

stiren-buten-stiren

SEBS TPE

stiren-etenbuten-stiren

SI

Silikon

SMMA

Stiren-metilmetakrilat

SMS

Stiren-a-metilstiren

SP

Aromatski (nasičen) poliester

TPE

Termoplastični elastomer

TPE-A ali TPA

Polieteramidni termopl. elastomer

TPE-E ali TEE

Kopoliesterski TPE

TPE-O ali TPO

Olefinski TPE

TPE-S ali TPS

Stirenski TPE

TPE-U ali TPU

Poliuretanski TPE

PE-V ali TPV

Termoplastični vulkanizati

UF

Urea-formaldehidna smola

UP

Nenasičeni poliester

VCE

Vinilklorid-etilen

VCEMA, VCEMAK

Viniklorid-etilen-metakrilat

VCEVAC

Vinilklorid-etilen-vinilacetat

VCMA, VCMAK

Vinilklorid-metilakrilat

VCMMA

Vinilklorid-metilmetakrilat

VCOA

Vinilklorid-oktilakrilat

VCVAC

Vinilklorid-vinilacetat

VCVDC

Vinilklorid-vinilidenklorid

GUMA

Kratica

Kemijski naziv

ABR

Akrilat-butadienski kavčuk

ACM

Akrilatni kavčuk

AECM

Etilen-akrilester kavčuk

AFMU

Tetrafluoroetilentrifluoronitrozometanski kavčuk

ANM

Akrilatni kavčuk

AU

Poliesteruretanski kavčuk

BIIR

Bromizobuten-izoprenski kavčuk

BR

Butadienski kavčuk

CFM

Poliklorotrifluoroetilenski kavčuk

CIIR

Klorizobuten-izoprenski kavčuk

CM

Klorirani polietilenski kavčuk

CO

Epiklorhidrinski kavčuk

CR

Kloroprenski kavčuk

CSM

Klorsulfonirani polietilenski kavčuk

CTFE

Klorotrifluoretilenski kavčuk

EAM

Etilen-etilenakrilatni kavčuk

ECO

Epiklorhidrinski kavčuk

ENM

Hidrogenirani NBR

ENR

Epoksidirani naravni kavčuk

EPDM

Etilen-propilen-dienski kavčuk

EPM

Etilen-propilenski kavčuk

ETER

Epiklorhidrinski kavčuk

EU

Polieter-poliuretanski kavčuk

EVM

Etilen-vinilacetatni kavčuk

FMQ

Fluorsilikonski kavčuk

FPM

Fluorokavčuki

FVMQ

Fluorsilikonski kavčuk

GPO

Propilenoksid-alilglicideterski kavčuk

IIR

Izobuten-izoprenski kavčuk (butilni kavčuk)

IM

Poliizobuten

IR

Izoprenski kavčuk

LSR

Tekoči silikonski kavčuk

MFQ,MVFQ

Metil-fluor-silikonski kavčuk

MPQ

Metil-fenil-silikonski kavčuk

MPVQ

metil-fenil-vinil-silikonski kavčuk

MQ

Metil-silikonski kavčuk

MVQ

Metil-vinil-silikonski k.

NBR

Akrilonitril-butadienski kavčuk

NCR

Akrilonitril-kloroprenski kavčuk

NIR

Akrilonitril-izoprenski kavčuk

NR

Naravni kavčuk

PBR

Vinilpiridin-butadienski kavčuk

PIBI

Poliizobutilen-izoprenski kavčuk

PMQ

Metilfenil polisiloksan

PNR

Polinorbornenski kavčuk

PSBR

Vinilpiridin-stiren-butadienski kavčuk

R

Kavčuk z nenasičenimi ogljikovimi vezmi

SBR

Stiren-butadienski kavčuk

SCR

Stiren-kloroprenski kavčuk

SIR

Stiren-izoprenski kavčuk

VMQ

Silikonski kavčuk

X

Elastomer z reaktivnimi COOH skupinami

X-NBR

Karboksilirani NBR

X-SBR

Karboksilirani SBR

 

Spletna stran uporablja le piškotke, ki so potrebni za delovanje storitve.