Podjetje Navodnik d.o.o. se ukvarja z inženiringom, svetovanjem in izobraževanjem na področju predelave plastike, novih materialov in tehnologij. Izdajamo lastno strokovno revijo PlastForma. Hkrati smo avtorji večine strokovnih publikacij iz področja polimerov (Priročnik Plastik Orodjar - 3 izdaje, 600 strani, knjiga Slovenija je ustvarjena za nanotehnologije, Slovar tehničnih izrazov, več kot 20 ostalih publikacij). Navodnik Janez je recenzor tehničnih šolskih knjig, koordinator GIZ Grozd plasttehnika in Tehnološke platforme Napredni materiali in tehnologije (TP NaMaT) ter direktor Tehnološkega centra Poli-Eko. Firma Navodnik v celoti izvaja administrativno in tehnično podporo Grozdu plasttehnika ter TP NaMaT ter koordinira njegovo delo.

Naša dejavnost je tudi izdelava razvojno-raziskovalnih projektov, tako pri prijavah na domače kot tuje razpise, npr. H 2020, Eureka, Interreg ter izvajanje in sodelovanje s slovenskimi in tujimi firmami pri razvoju izdelkov, opreme, orodij in postopkov s področja predelave plastike.