Revija PlastForma izhaja od leta 1996 in je med naročniki, ki so predvsem predelovalci in porabniki plastike, naletela na zelo dober odziv. Revija izide 4-krat letno (februar, junij, september, december) v 1.000 izvodih.

 

  • Cenik enkratnega oglaševanja:

1 stran (A4 format)

½ strani (A5 format)

¼ strani (A6 format)

485 EUR

285 EUR

180 EUR

 

 

  • Cenik stalnega oglaševanja (v vsaj 3 številkah):

stran (A4 format)

½ strani (A5 format)

¼ strani (A6 format)

410 EUR/Številko

230 EUR/Številko

155 EUR/Številko

 

Hkrati pa vam uredništvo revije PlastForma za ceno stalnega oglaševanja nudi:

  • Stalno informiranje s fotokopijami tujih člankov izbranega področja ter s kratkimi informacijami o novih materialih, predelavi plastike, trgu, izdelkih.
  • Reklamna sporočila v vsaki številki z logotipom, fotografijami in izdelki.
  • Objavo strokovnih člankov s promocijsko vsebino, ki bodo bralce informirali tudi o vaših proizvodih, vašim strokovnjakom pa utrjevali javni ugled.