Nepoznavanje novih materialov, postopkov in izdelkov, tako s strani proizvajalcev, kot porabnikov in veliko zanimanje, narekuje potrebo po sprotnem informiranju - po mesečni reviji. Revija Plast Forma izhaja že od leta 1996 in je med naročniki naletela na zelo dober odziv. Prepričani smo, da so najnovejši tehnološki dosežki in stanje na trgu pomembni tudi za vas in da vas bomo o tem lahko uspešno obveščali z revijo. Kot podobne tuje publikacije, revija Plast Forma pokriva področja:

 

 

POLIMERI

 • plasti,
 • kavčuki,
 • lepila,
 • laki,
 • dodatki,
 • vlakna za kompozite,
 • tehnična keramika

 

TEHNOLOGIJE PREDELAVE

 • brizganje,
 • ekstrudiranje,
 • pihanje,
 • termoformiranje,
 • roto- in gravitacijski liv,
 • penjenje,
 • varjenje folij in brizgancev,
 • armiranje - kompoziti.

ORODJA

 • konstruiranje in izdelava,
 • materiali za orodja,
 • izdelava prototipov in maloserijskih orodij.

 

TRG IN APLIKACIJE

 • embalaža,
 • plastika v avtoindustriji,
 • polimeri v gradbeništvu, športu, medicini,...